Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt, thì bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tưChính sách Cookies của chúng tôi.
Cập nhật lần cuối: 10 tháng 10 năm 2022

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách Bảo mật này mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ và cho bạn biết về các quyền riêng tư của bạn và cách luật pháp bảo vệ bạn. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách Bảo mật này.

Giải thích và Định nghĩa

Giải thích

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Vì mục đích của chính sách bảo mật của chúng tôi:
* Quốc gia/Toàn quốc đề cập đến nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
* Công ty (còn được gọi là Chúng tôi trong thỏa thuận này) có nghĩa là công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Lộ.
* Cơ sở khám chữa bệnh có nghĩa là các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trên Toàn quốc.
* HIS có nghĩa là Hệ thống thông tin bệnh viện (Hospital Information System).
* Trang có nghĩa là tất cả các trang của trang web byt.vn.
* Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ (được mô tả bên dưới) như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
* Ứng dụng có nghĩa là trang web này hoặc chương trình phần mềm do Công ty cung cấp được tải xuống các bất kỳ Thiết bị điện tử, tên là "Bệnh Viện Điện Tử".
* Cửa hàng Ứng dụng có nghĩa là dịch vụ phân phối kỹ thuật số được điều hành và phát triển bởi Apple Inc. (Apple App Store) hoặc Google Inc. (Cửa hàng Google Play) trong đó Ứng dụng đã được tải xuống.
* Dịch vụ đề cập đến Ứng dụng, cung cấp các chức năng để Bệnh nhân (được mô tả bên dưới) sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe với Cơ sở khám chữa bệnh từ xa.
* Bệnh nhân (còn được gọi là Bạn trong thỏa thuận này) có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc Công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.
* Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được nhận dạng.
* Dữ liệu khám chữa bệnh là thông tin khám chữa bệnh của bạn tại các Cơ sở y tế tương ứng.
* Dữ liệu Sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ.
* Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Dữ liệu Cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
* Họ và tên
* Ngày sinh
* Số CMND/CCCD
* Địa chỉ
* Số điện thoại
* Địa chỉ thư điện tử

Dữ liệu khám chữa bệnh

Dữ liệu khám chữa bệnh là tài sản của Bệnh nhân và Cơ sở khám chữa bệnh liên quan, được cung cấp khi Bệnh nhân sử dụng Dịch vụ hoặc bởi Cơ sở khám chữa bệnh nơi Bệnh nhân sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ của Chúng tôi cho phép Bạn truy cập mọi lúc, mọi nơi thông qua Tài khoản của Bạn khi có nhu cầu hoặc Cơ sở khám chữa bệnh tương ứng.

Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu Sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu Sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, ngày và giờ truy cập của Bạn, thời gian dành cho các trang đó, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động Bạn sử dụng, mã định danh thiết bị di động của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của Bạn, hệ điều hành của điện thoại di động của Bạn, loại trình duyệt Internet mà Bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi bất cứ khi nào Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Thông tin được Thu thập khi Sử dụng Ứng dụng

Trong khi sử dụng Ứng dụng của Chúng tôi, để cung cấp các tính năng của Ứng dụng của Chúng tôi, Chúng tôi có thể thu thập, với sự cho phép của bạn: Hình ảnh, Tài liệu và thông tin khác từ Bộ nhớ Thiết bị của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp các tính năng của Dịch vụ của chúng tôi, để cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin có thể được tải lên máy chủ của Công ty và/hoặc máy chủ của Nhà cung cấp dịch vụ hoặc có thể đơn giản là được lưu trữ trên thiết bị của Bạn.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

* Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

* Để quản lý Tài khoản của bạn: để quản lý đăng ký của Bạn với tư cách là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân Bạn cung cấp có thể cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ khả dụng cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký. Đối với việc thực hiện hợp đồng: sự phát triển, tuân thủ và cam kết của hợp đồng mua bán các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ Bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng tôi thông qua Dịch vụ.

* Để liên hệ với Bạn: để liên hệ với Bạn qua thư điện tử, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về các bản cập nhật hoặc thông tin liên lạc liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã ký hợp đồng, bao gồm cả các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện chúng.

* Cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những sản phẩm mà bạn đã mua hoặc yêu cầu trừ khi Bạn đã chọn không nhận những thông tin đó.

* Để quản lý các yêu cầu của Bạn: để tham dự và quản lý các yêu cầu của Bạn với Chúng tôi. Đối với chuyển giao doanh nghiệp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của Chúng tôi, cho dù là hoạt động liên tục hay là một phần của phá sản, thanh lý, hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu Cá nhân do Chúng tôi nắm giữ về người dùng Dịch vụ của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển giao.

* Cho các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại của chúng tôi và để đánh giá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm của bạn.

Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Công ty sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu Sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu Sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Thông tin của bạn, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến - và duy trì trên - các máy tính nằm bên ngoài tỉnh, quốc gia của Bạn hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp thuộc quyền tài phán của Bạn.

Sự đồng ý của Bạn đối với Chính sách Bảo mật này, sau đó là việc Bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Bạn đối với việc chuyển giao đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật của Dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Việc bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn là quan trọng đối với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải nào qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Trong khi Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Dữ liệu đó.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến người dưới 17 tuổi ("Trẻ em"). Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 17 tuổi. Nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và Bạn biết rằng con Bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi. Nếu Chúng tôi biết rằng Chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 17 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của Chúng tôi.

Nếu Chúng tôi cần dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Bạn và Quốc gia của Bạn yêu cầu sự đồng ý từ cha mẹ, Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Bạn trước khi Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Chúng tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Quảng cáo

Ứng dụng của chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo được cung cấp bởi AdMob, một dịch vụ quảng cáo của Google. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến quảng cáo mà bạn tiếp cận trên ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các quảng cáo và không chịu trách nhiệm về các rủi ro có thể xảy ra khi bạn tiếp cận các quảng cáo không đáng tin cậy. Nếu xuất hiện quảng cáo gây khó chịu cho bạn, bạn có thể thực hiện các thao tác được hỗ trợ bởi AdMob để ẩn hoặc báo cáo quảng cáo này. Chúng tôi khuyến nghị bạn cẩn trọng khi sử dụng dịch vụ và báo cáo các quảng cáo không đáng tin cậy để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của người dùng.

* Luôn cẩn trọng khi tiếp cận các quảng cáo trên ứng dụng, đặc biệt là các quảng cáo liên quan đến y tế và thuốc.

* Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tính đáng tin cậy của quảng cáo, hãy tìm kiếm thêm thông tin trên internet hoặc hỏi ý kiến của chuyên gia y tế trước khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ liên quan.

* Không chia sẻ thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng với các quảng cáo không đáng tin cậy.

* Nếu phát hiện quảng cáo gian lận hoặc lừa đảo, hãy báo cáo cho nhà cung cấp quảng cáo hoặc cơ quan chức năng.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và/hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày "Cập nhật lần cuối" ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:
* Qua thư điện tử: support@byt.vn
* Bằng điện thoại: [+84] 19009011 - 18008000 nhánh số 4

Last updated: October 10, 2022

Privacy Policy

This Privacy Policy describes our policies and procedures on the collection, use and disclosure of your information when you use the Service and tells you about your privacy rights and how the law protects you. We use your Personal Data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purpose of our privacy policy:
* Country/Nationwide refers to Socialist Republic of Vietnam.
* Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to Light Road Co., Ltd.
* Health Facilities means hospitals, medical centers, clinics that provide medical examination and treatment services nationwide.
* HIS means Hospital Information System.
* Page/Site means the all pages of the site byt.vn.
* Device means any device that can access the Service (described below) such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
* Application means the software program provided by the company downloaded You on any electronic device, named "eHospital".
* Application Store means the digital distribution service operated and developed by Apple Inc. (Apple App Store) or Google Inc. (Google Play Store) in which the Application has been downloaded.
* Service refers to the Application, provide functions for Patients (described below) to use healthcare with telemedicine.
* Patient (referred to as either "You" or "Your" in this Agreement) means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.
* Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
* Medical data is your medical examination and treatment information at the respective Medical Facilities.
* Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself.
* Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.

Collecting and Using Your Personal Data

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:
* Full name
* Date of birth
* Identity document
* Address
* Phone number
* Email address

Medical data

Medical Data is the property of the Patient and the associated Health Facilities, provided when the Patient uses the Service or by the Health Facilities where the Patient uses the healthcare service. Our Services allow You to access anytime, anywhere through Your Account when required or the respective Health Facilities.

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Information Collected while Using the Application

While using Our Application, in order to provide features of Our Application, We may collect, with Your prior permission: Pictures, Documents and other information from your Device Storage.

We use this information to provide features of Our Service, to improve and customize Our Service. The information may be uploaded to the Company's servers and/or a Service Provider's server or it may be simply stored on Your device.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

* To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.

* To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user. For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.

* To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application's push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.

* To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.

* To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us. For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.

* For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 17 ("Children"). We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 17. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 17 without verification of parental or guardian consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent's consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party's site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Advertisements

Our application may display advertisements provided by AdMob, an advertising service of Google. We do not collect any information related to the advertisements that you access on our application. We do not control the content of the advertisements and are not responsible for any risks that may occur when you access unreliable advertisements. If you encounter an annoying advertisement, you can perform actions supported by AdMob to hide or report the advertisement. We recommend that you use caution when using the service and report unreliable advertisements to help us improve the user experience.

* Always be cautious when accessing advertisements on the application, especially advertisements related to health and medicine.

* If there are any doubts about the reliability of the advertisement, seek additional information on the internet or consult a healthcare professional before using the related product or service.

* Do not share personal information or bank account with unreliable advertisements.

* If fraudulent or deceptive advertisements are detected, report them to the advertising provider or regulatory agency.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the 'Last updated' date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Liên hệ chúng tôi

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:
* By email: support@byt.vn
* By phone: [+84] 19009011 - 18008000 ext 4